Dette job er udløbet.

ReklameTo Ergoterapeuter Søges Til Hjerne- Og Rygkirurgi Samt Stroke – En Ergoterapeut Med Bacheloruddannel

Denmark, Central Denmark Region, Aarhus
Udgivet 2024-06-11
Udløber 2024-06-11
ID #2188671484
Free
To Ergoterapeuter Søges Til Hjerne- Og Rygkirurgi Samt Stroke – En Ergoterapeut Med Bacheloruddannel
Denmark, Central Denmark Region, Aarhus,
Udgivet June 11, 2024

Beskrivelse

Ved Fysio- og Ergoterapi, afsnit 5, søger vi pr.

1.

august 2024 til 2 faste stillinger på 37 timer pr.

uge:1 ergoterapeut med kandidatuddannelse til udviklingsfunktion1 ergoterapeut med bacheloruddannelse Om afsnit 5 Afsnit 5 er ét af 6 afsnit i Fysio- og Ergoterapi.

Vores afsnit består af 20 fysioterapeuter og 16 ergoterapeuter, med blandet alder og erfaring.

Terapeuterne er opdelt i teams, og vi varetager specialerne Stroke, Hjerne- og Rygkirurgi, Intensiv og Almen Neurologi samt et Neurologisk Rehabiliteringsafsnit.

Som ansat i Afsnit 5 er du primært tilknyttet et af de nævnte specialer, men alle er fælles om at varetage afsnittets opgaver.

Du skal derfor være indstillet på også at varetage opgaver inden for de øvrige specialer i Afsnit 5.

Vi søger efter ergoterapeuter til enten Stroke eller Hjerne- og Rygkirurgi – vi er nysgerrige på dine særlige kompetencer ift.

disse specialer.

På Stroke sengeafsnittet arbejder vi primært i den akutte fase, og har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 2 døgn samt en dagklinik.

Arbejdsopgaverne består her bl.a.

i Undersøgelse, vurdering og behandling af akutte apopleksipatienter mhp.

hurtig stillingtagen til rehabiliteringsbehov for den enkelte patient i samarbejde med det tværfaglige rehabiliteringsteam Dokumentation og udarbejdelse af genoptræningsplaner.

På Hjerne- og Rygkirurgi arbejder vi ligeledes i den akutte fase, men her har vi en varierende indlæggelsestid alt efter diagnoser så som: traumatisk hjerneskade, tumor i centralnervesystemet, hjerneblødninger, rygmarvsskadede og diverse rygoperationer.

Arbejdsopgaverne består her bl.a.

i Undersøgelse, vurdering og behandling ift.

kognition, dysfagi og ADL Vurdering af hjælpemidler og udarbejdelse af genoptræningsplaner Dokumentation i EPJUdviklingsfunktion Til den ene stilling søger vi en ergoterapeut til varetagelse af funktionen som udviklings- og implementeringsterapeut.

Denne funktion forudsætter en relevant kandidatuddannelse.

Funktionen er midlertidig – den besættes for 2 år ad gangen. Her er der dog tale om besættelse af funktionen fra ansættelsestidspunkt og indtil 31.

december 2026, hvor funktionen skal i genopslag og der er mulighed for at genansøge herom.

Udviklings- og implementeringsfunktionen varetages en dag ugentligt bortset fra ferieperioder og perioder med ekstraordinær travlhed.

Rollen som udviklings- og implementeringsterapeut er at arbejde med afsnit 5's samlede faglige og vidensbaserede tilgange mere end egne specifikke projekter.

Prioriteringer og udvælgelse af fokusområder foregår således løbende i tæt samarbejde især med afsnittets ledende terapeut og kolleger i afsnit 5.

Endvidere har du et tæt samarbejde med afdelingens øvrige udviklingsterapeuter og forskningsenhed.

Arbejdstid For begge stillinger er arbejdstiden i øjeblikket mellem kl.

7.00 - 15.30.

Der er weekendarbejde ca.

hver 7. uge, og der er vagter på helligdage. Vi kan tilbyde dig Introduktion og oplæring i alle relevante opgaver En dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring, med løbende fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning Et højt fagligt niveau, med engagerede og erfarne kolleger der brænder for deres specialer, med gode muligheder for personlig og faglig udvikling Et godt arbejdsmiljø, som er præget af en god omgangstone og gerne krydret med humor Et godt mono- og tværfagligt samarbejde, som er essentielt for at sikre optimale patientforløb Vores forventninger til dig er, at duer uddannet ergoterapeut, og at du har relevant kandidatoverbygning, såfremt du søger stilling med tilknytning til udviklingsfunktionenhar et godt fundament såvel klinisk som teoretisk inden for neurologien har erfaring med undersøgelse af dysfagi/FOTThar gode samarbejdsevner både mono- som tværfagligt, og ser samarbejde være afgørende for den bedste patientbehandlinghar gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt.

En fordel hvis du har erfaring med dokumentation i Midt-EPJkan arbejde selvstændigt og planlægge, prioritere og håndtere en travl hverdag tager medansvar for og initiativ til at bevare og højne det neurologiske speciale samt formå ved behov at prioritere andre opgaver end de patientrelateredekan bidrage til gruppens sociale liv med humor, åbenhed, og være med til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljøer fleksibel og omstillingsparat, idet hverdagen ofte er er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres Om afdelingen Fysio- og Ergoterapi er en centralt organiseret afdeling og en attraktiv arbejdsplads med ca.

200 kompetente og engagerede medarbejdere.

Vi har et stærkt fagligt fællesskab med terapeutfaglig funktionsleder tæt på den enkelte medarbejder.

Vi er ca. 120 fysioterapeuter og 45 ergoterapeuter, en terapeutfaglig afdelingsledelse, en funktionsledergruppe, stab, forskningsenhed, kliniske undervisere og en sekretærgruppe.

Den strategiske ambition for AUH er at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau og et stærkt universitetshospital for hele Danmark.

I Fysio- og Ergoterapi understøtter vi denne ambition med blandt andet vores forsknings- og udviklingsstrategi, og vi har både forskere og udviklingsterapeuter ansat.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende.

Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

For yderligere oplysninger om afdelingen se . Læs mere om vores introduktionsprogram til nyansatte .

Det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, hvilken stilling du søger. Eksamensbevis og udførligt CV vedlægges ansøgningen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en gyldig autorisation.

Har ovenstående vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om stillingen: Ledende Terapeut Karen Schneider på 2494 1281 mellem kl.

8.00-15.30 på hverdage.

TR Anne-Mette Lockwood på mail: Samtaler forventes afholdt onsdag den 26.

juni 2024. Ansøgningsfrist søndag d.

23. juni 2024.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: To ergoterapeuter søges til hjerne- og rygkirurgi samt stroke – en ergoterapeut med bacheloruddannelse og en ergoterapeut med kandidatuddannelse, fysio- og ergoterapi, aarhus universitetshospital

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

  Arbejdsgiver info

  Region Midtjylland

  Hurtig søgning:

  Beliggenhed

  Skriv by eller region

  Nøgleord


  Reklame