ReklameFysioterapeut Til Specialterapien I Københavns Kommune, Copenhagen

Denmark, Denmark, Copenhagen
Udgivet 2024-05-16
Udløber 2024-06-16
ID #2156348947
Free
Fysioterapeut Til Specialterapien I Københavns Kommune, Copenhagen
Denmark, Denmark, Copenhagen,
Udgivet May 16, 2024

Beskrivelse

Er du fysioterapeut med lyst til at arbejde inden for specialområdet?Vi søger en fysioterapeut til en fuldtidsstilling (37 timer) i Specialterapien, som er en tværgående enhed organiseret under Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) i Borgercenter Handicap.

Specialterapien tilbyder fysio- og ergoterapi til voksne borgere med et udviklingshandicap i Københavns Kommune, og vi er placeret på flere adresser i København i relation til bosteder og dagtilbud til borgere med handicap.

I Specialterapien arbejder vi med individuelle vurderinger og på baggrund heraf med behandlinger enten individuelt eller på hold af udviklingshæmmede borgere med et genoptrænings- og/eller et vedligeholdelsesbehov.

Specialterapien modtager desuden borgere, der efter hospitalsindlæggelse har en genoptræningsplan.

Din arbejdsdag Som fysioterapeut hos os vil du både skulle behandle borgere selv og i andre sammenhænge sammen med kollegaer.

Vi bruger en del tid på hjælpemidler og kørestolstilpasning, kollegial sparring samt tværfagligt samarbejde.

Udvikling af Specialterapiens ydelser til vores borgergruppe vægtes højt, ligesom den faglige udvikling gør det.

Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor medinddragelse og dialog er nøgleredskaber og en selvfølgelighed i arbejdsugen.

Du vil få tildelt en kollegial makker, som du løbende kan sparre med, og derudover vil der være tid til at få den nødvendige oplæring.

Som fysioterapeut ansat i Specialterapien har du desuden stor indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag.

Terapien består af ti fysioterapeuter, to ergoterapeuter, to badeassistenter og en omsorgsmedhjælper. Vi tilbyder en god og spændende arbejdsplads, med høj trivsel og gode muligheder for udfordring, udvikling og gode rammer.

Som fysioterapeut hos os vil din arbejdsuge være fysisk fordelt på flere matrikler, hvor flere steder har gode udendørsfaciliteter.

Vi har fokus på den neuropædagogiske og neuropsykologiske tilgang i både det tværfaglige samarbejde og i samarbejdet med de enkelte borgere.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af individuelle vurderinger af borgerens behandlingsbehov individuel behandling og træning af borgere på hold vurderinger af hjælpemiddelbehov og tilpasning af hjælpemidler tilrettelæggelse af behandling og tværfagligt samarbejde sammen med relevant personale skriftlig dokumentation af vores ydelser i vores dokumentationsprogram (Domus).

Vi forventer, at du har kendskab eller lyst til fysioterapi inden for specialområdet og besidder en høj grad af faglighed har stor nysgerrighed og lyst til at engagere dig i og arbejde med borgere med et udviklingshandicap med forskellige fysiske funktionsnedsættelser tør gå nye veje og ser ’fejl’ som kilde til læring i samarbejde med ledelse og kollegaer ser og handler i forhold til borgerens og helhedens bedste er fagligt og kommunikativt stærk har en høj grad af etik og møder borgeren med en respektfuld tilgang i dagligdagen har lyst til at engagere dig i, vidensdele, lære om og udvikle faget i samarbejde med dine kollegaer tager ansvar for din arbejdsplads gennem humor, grin og engagement i det kollegiale fællesskab i Specialterapien.

Din kommende arbejdsplads Specialterapien er en tværgående enhed i Borgercenter Handicap, som organisatorisk er placeret i Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) i Københavns Kommunes socialforvaltning.

Der er 16 tilbud i centret med målgruppen voksne borgere med handicap og behov for omfattende støtte.

Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne med udgangspunkt i, at den enkelte borger skal opleve højest mulig livskvalitet.

COS er kendetegnet ved en høj faglighed med fokus på videndeling og udvikling af netværk og arbejdsfællesskaber.

COS' indsatsområder er blandt andet fokus på neuropædagogik, dokumentation, sundhed, arbejdsfællesskaber, velfærdsteknologi og digitalisering.

Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer, og tiltrædelse er den 1.

juni 2024 eller snarest muligt. Vi indhenter referencer samt straffeattest inden ansættelse.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Fysioterapeut til specialterapien i københavns kommune

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

  Arbejdsgiver info

  Københavns Kommune

  Hurtig søgning:

  Beliggenhed

  Skriv by eller region

  Nøgleord


  Reklame