Dette job er udløbet.

ReklamePædagog Til Tornhuset - Hus 3, Odense

Udgivet 2024-06-11
Udløber 2024-06-11
ID #2189166172
Free
Pædagog Til Tornhuset - Hus 3, Odense
Denmark, Syddanmark, Odense,
Udgivet June 11, 2024

Beskrivelse

Om os Vi er en stor organisation med bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme fordelt på fem matrikler i Odense og Tommerup. Vores specialpædagogiske autismetilbud kræver en høj grad af forudsigelighed og visualisering.

Pædagogikken tager udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, KRAP og med et stort fokus på sanseintegration.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er medspiller i eget liv.

Vi er en særligt skærmet enhed, hvor der bor 5 borgere, som alle har et stort behov for tæt personalestøtte. Enkelte af borgerne har også i forskellig grad brug for støtte til personlig pleje.

I løbet af foråret flytter en ny borger ind, som skal hjælpes godt på plads i sin nye lejlighed.

Der vil være et team omkring borgeren, som forbereder den gode indflytning.

Da arbejdet omkring den enkelte borger oftest er 1:1, er der rig mulighed for at gå i dybden med fagligheden.

Herudover er der tæt kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag. I dagtimerne har 3 af borgerne et tilbud med beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud.

Her er et tæt samarbejde omkring borgeren i forhold til deres mål og trivsel. De to øvrige borgere beskæftiges hjemme fra egen lejlighed.

Er du interesseret i: Et spændende og nytænkende arbejde på et højt fagligt niveau Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes ønsker En arbejdsplads med stor uddannelsesaktivitet og fordybelse Engagerede kollegaer Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om autismens udfordringer, samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter Teammøder/personalemøder hver 14.

dag Faglig supervision af ekstern supervisor Har du: En pædagogisk uddannelse Kendskab til eller interesse for arbejdet med mennesker med autisme Øje for den enkelte borger og for at tilpasse støtten løbende i forhold til borgerens ønsker, behov og ressourcer Erfaring med at arbejde målrettet -dvs.

opstille mål og arbejde struktureret, og målrettet En tydelig kommunikation, både verbalt og nonverbalt En dynamisk, fagligt nysgerrig, anerkendende og motiverende arbejdsform Vist dig som en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet Lyst til både at arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde Et kørekort Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Pædagog til tornhuset - hus 3

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

  Arbejdsgiver info

  Odense Kommune

  Hurtig søgning:

  Beliggenhed

  Skriv by eller region

  Nøgleord


  Reklame