ReklameVagtplanlægger For Lægegruppen, Afdeling For Medicinske Sygdomme, Hellerup

Denmark, Denmark, Hellerup
Udgivet 2024-06-04
Udløber 2024-07-04
ID #2180745973
Free
Vagtplanlægger For Lægegruppen, Afdeling For Medicinske Sygdomme, Hellerup
Denmark, Denmark, Hellerup,
Udgivet June 4, 2024

Beskrivelse

Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, søger en dygtig og ansvarsfuld vagtplanlægger med ledelsessekretærfunktioner for lægegruppen på vores Herlev-matrikel 37 timer om ugen pr.

1.

august 2024, eller hurtigst muligt.

Vi vækster i vores godt sammentømrede team i ledelsessekretariatet, som supporterer vores afdelingsledelse med administrative opgaver.

Derfor har vi et spændende job til dig! Kan du lide at få ting til at gå op i en højere enhed og har du viden om OPTIMA, arbejdstidsregler og overenskomster – eller lyst til at få det, så skal du søge dette job.

Ledelsessekretariatet er afdelingens ansigt udadtil.

Vi har en bred kontaktflade til såvel afdelingens medarbejdere som til patienter og pårørende.

Vi er 8 kollegaer i ledelsessekretariatet, heraf 4 vagtplanlæggere – og vi har brug for en mere.

Vi stræber efter en effektiv og hurtig sagsbehandling og vi ønsker at være imødekommende, løsningsorienterede og konstruktive i den måde vi løser vores opgaver.

Du skal derfor have et udpræget servicegen og en smilende og positiv tilgang til, hvad hverdagen må bringe.

Afdeling for Medicinske Sygdomme er repræsenteret på begge matrikler hver dag.

Denne stilling har primært fremmøde på Herlev, men der vil også være dage med mødeaktivitet eller fremmøde på Gentofte.

Da vores afdelingsledelse også deler deres tid mellem Herlev og Gentofte Hospital, så der vil være dage, hvor der er fuldt hus på gangen og dage hvor der er mere stille.

Opgaveprofilen Arbejdsopgaverne er primært koncentreret omkring vagtplanlægning for lægerne på vores Herlev-matrikel.

Arbejdsopgaverne har hovedvægt på administrative og koordinerende opgaver som : Selvstændig vagtplanlægning for de yngre læger samt speciallæger i afdelingen under hensyn til den enkelte læges kompetenceniveau og afdelingens drift.

Kontrol af overholdelse af normtid og overenskomst.

Korrespondance med videreuddannelsessekretariatet og HR-afdelingen.

Personaleadministration i Silkeborg Data.

Brugeradministration via CBAS.

Ajourføring af database, initiallister, telefonlister, introduktionspakker, velkomstbrev til nyansatte Indberetning af tillæg og lønaftaler.

Deltagelse ved vagtplanlægningsmøder.

Stillingsopslag i HR-manager til introstillinger.

Hjælpe til med at finde vikarer under sygdom.

Håndtering af henvendelser fra lægegruppen, som oftest relaterer til vagtplanen, men det kan også være af mere praktisk karakter, ælp til booking af mødelokale eller lignende.

Det er en stor fordel hvis du har erfaring med OPTIMA og Silkeborg Data.

Vi bruger lønsystem OPTIMA og det er i OPTIMA du skal arbejde.

Din faglige og personlige profil Du arbejder systematisk med dine opgaver.

Du kan arbejde selvstændigt og har et udpræget servicegen.

Du værdsætter et godt tværfagligt samarbejde og gør dit til at vedligeholde og udvikle dette.

Kendskab til sundhedsvæsnet og meget gerne vagtplanlægning i OPTIMA.

Erfaring med organisering og planlægning af komplekse opgaver.

Kan lide at arbejde i en funktion, der har stor berøringsflade til mange mennesker.

Erfaring med lægernes overenskomst og lønområde.

Du er nysgerrig og ønsker en hverdag, hvor to dage ikke er ens.

Du har erfaring med Optima i Silkeborg Data og CBAS.

Stillingen er et miks af rutineopgaver og varierende projektopgaver som kræver opfølgning og struktur.

Du får et tæt samarbejde med afdelingens læger samt med teamet i ledelsessekretariatet og med afdelingens cheflæge og chefsygeplejerske.

Vi ønsker, at du som vagtplanlægger, kan trives i dette og spille ind med dine kompetencer og medvirke til den fortsatte udvikling af vores sekretariat.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, og at du har servicegenet med dig.

Til gengæld rummer vores team plads til din faglige såvel som din personlige udvikling.

Vi tilbyder En stilling på 37 timer om ugen med arbejdstid placeret mandag til fredag i dagstid.

En arbejdsplads i udvikling i en af Danmarks største medicinske afdelinger.

Mulighed for relevant uddannelsesaktivitet, der kan understøtte din udvikling.

En dagligdag i en løsningsorienteret stab og afdeling.

Om Afdeling for Medicinske Sygdomme i øvrigt Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital er en af landets største medicinske afdelinger med ca.

850 medarbejdere.

Vi varetager specialerne indenfor infektionssygdomme, lungesygdomme, ældresygdomme samt hormon- og stofskiftesygdomme med sengeafsnit, specialambulatorier og flere forskningsenheder på begge matrikler.

Herudover har vi det lægelige ansvar for modtagelsen af akutte medicinske patienter fra hospitalets optageområde.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Vagtplanlægger for lægegruppen, afdeling for medicinske sygdomme

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

    Hurtig søgning:

    Beliggenhed

    Skriv by eller region

    Nøgleord


    Reklame