ReklameKonsulenter Til Sekretariatet For Lægelig Videreuddannelse, Hellerup

Denmark, Denmark, Hellerup
Udgivet 2024-06-06
Udløber 2024-07-06
ID #2183257653
Free
Konsulenter Til Sekretariatet For Lægelig Videreuddannelse, Hellerup
Denmark, Denmark, Hellerup,
Udgivet June 6, 2024

Beskrivelse

Har du lyst til at bidrage til at skabe rammer, kvalitet og sammenhæng i uddannelsen af fremtidens speciallæger?Er du et administrativt eller akademisk multitalent, der trives med ansvar og selvstændig opgavevaretagelse i et udviklende, socialt og fagligt stærkt miljø? Har du kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation og administration? Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse søger 2-3 skarpe og selvstændigt arbejdende konsulenter, der kan bidrage til at sikre, at der er læger med de rette kompetencer – nu og i fremtiden.

Tiltrædelse Lidt om jobbet Stillingen indebærer en varieret sammensætning af opgaver, hvilket betyder, at du får mulighed for at arbejde med: Løbende HR-administrativ sagsbehandling, åndtering, udarbejdelse af tillægsaftaler i forbindelse med ændringer i uddannelsesforløb og rådgivning og vejledning af både yngre læger og afdelingsledelserne om de gældende regler på området Sekretariatsbistand for et eller flere af de 39 lægelige specialers ansættelsesudvalg og uddannelsesråd, herunder planlægning og ansættelse af læger i hoveduddannelsesstillinger som led i lægernes videreuddannelse til speciallæge.

Planlægning, koordinering og udvikling af videreuddannelsen i specialerne.

Herunder: deltage i implementeringen af den kommende revision af speciallægeuddannelsen udvikle og kvalitetssikre den kliniske uddannelse (), administrationsbistand til udvalg og arbejdsgrupper, sagsbehandling, gennemførelse af høringer, udarbejdelse af dagsordener og referater.

Indsamling og bearbejdning af data eks.

udarbejdelse af personaleoversigter via relevante databaser og økonomi-oversigter.

Udarbejdelse af analyser (kvantitative såvel kvalitative), notater og dagsordenspunkter til forskellige beslutningsfora.

Der er mulighed for opgaver inden for kommunikation, administration, planlægning, it-systemer og projektledelse.

Det må påberegnes at der 4-8 gange årligt indgår mødeaktivitet, som strækker sig til sen eftermiddag og aften samt 1-2 gange årligt faglige internater med overnatning Opgaverne i sekretariatet er en blanding af faste, tilbagevendende opgaver (ættelser af læger i hoveduddannelsesstillinger) og ad hoc-opgaver vedrørende udvikling på uddannelsesområdet.

Sekretariatet for Videreuddannelsesregion ØST Vi er et team af 15 dedikerede og erfarne medarbejdere, som servicerer ca.

4.500 uddannelsessøgende læger i tiden fra kandidat til speciallæge.

Vi har mange samarbejdspartnere og igennem vores opgaver, råd og udvalg har vi et tæt samarbejde med både uddannelsesgivende afdelinger, sygehus- og hospitalsledelser samt HR-funktionerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden, Lægeuddannelsen i Region Sjælland, Sundhedsstyrelsen samt de øvrige to Videreuddannelsesregioner.

Sekretariatet indgår i Uddannelsesenheden, der er en del af Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden og vi har tovholderfunktion på forskellige tværgående udviklingsprojekter på området for den lægelige videreuddannelse.

Hvem er du?Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse.

Da opgaverne er mangeartede kan din baggrund enten være: Kandidatniveau, fx samfundsvidenskabelig, humanistisk eller sundhedsfaglig, evt.

med relevant videreuddannelse.

Administrativ med HR-erfaring fra en offentlig institution, gerne Region eller universitet Du må herudover gerne have et godt kendskab til og erfaring med uddannelse på sundhedsområdet eller uddannelse/pædagogik mere overordnet, men det er ikke et krav.

Derudover lægger vi vægt på, at du: Er systematisk og god til at skabe struktur og overblik.

Har gode analytiske evner og er i stand til at sætte dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger og sammenhænge.

Har kompetencer inden for databehandling herunder godt og erfarent kendskab til brug af Excel eller lignende databehandlingsprogrammer.

Har gode samarbejdsevner og er god til at kommunikere – både mundtligt og skriftligt.

Arbejder selvstændigt og tager både initiativ og ansvar i forhold til opgaverne.

Går til opgaverne med fokus på løsninger og med stort engagement og professionalisme.

Er fleksibel og kan håndtere at have mange opgaver i gang uden at miste overblikket.

Er serviceminded og god til at se muligheder.

Hvad kan vi tilbyde dig? Spændende og varierende opgaver på et område med stort politisk fokus og behov for løbende udvikling.

Et godt indblik i beslutnings- og samarbejdsprocesserne i både det politiske og det administrative system.

Mulighed for at løse opgaver med stor selvstændighed, men samtidig også med et bredt og varieret samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere Løbende vidensdeling og sparring med dine kollegaer og med sekretariatschefen.

En fleksibel arbejdsplads med et godt socialt miljø og en uformel tone med plads til humor.

Vi sætter pris på forskelligheder, og på at kunne samarbejde og hjælpe hinanden.

Grundig oplæring med mentor-ordning og ”sidemandsoplæring”, adgang til kurser og efteruddannelse, så du udvikler dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår Dine løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Tjenestestedet vil være på Gentofte Hospital i Hellerup.

Der skal forventes periodevis mødeaktivitet på forskellige matrikler i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Konsulenter til sekretariatet for lægelig videreuddannelse

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

  Arbejdsgiver info

  Hurtig søgning:

  Beliggenhed

  Skriv by eller region

  Nøgleord


  Reklame