Dette job er udløbet.

ReklameErfaren Arbejdsmiljøkonsulent Til At Understøtte Arbejdsmiljøarbejdet I Region Hovedstadens Psykiatr

Denmark, Denmark, Hellerup
Udgivet 2024-05-16
Udløber 2024-05-18
ID #2156351039
Free
Erfaren Arbejdsmiljøkonsulent Til At Understøtte Arbejdsmiljøarbejdet I Region Hovedstadens Psykiatr
Denmark, Denmark, Hellerup,
Udgivet May 16, 2024

Beskrivelse

Brænder du for arbejdsmiljøarbejdet og har du lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø i Danmarks største psykiatri? Motiverer det dig at få udvikling, strategi, drift og processer til at gå op i en højere enhed? Har du lyst til at være en del af en organisation, hvor faglighed og udvikling er i højsædet? Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling som arbejdsmiljøkonsulent.

Det er ingen hemmelighed, at arbejdsmiljøet i Region Hovedstadens Psykiatri aktuelt er i fokus, særligt hvad angår det psykiske arbejdsmiljø og sikkerhed og tryghed for medarbejderne.

Psykiatrien har lige nu stor politisk bevågenhed, og en ny ledelse sætter samtidig en ny og ambitiøs retning på arbejdsmiljøområdet.

Du har derfor mulighed for at bidrage til løsningen af nogle komplekse og højaktuelle udfordringer i en vigtig del af den offentlige sektor.

Du bliver en del af arbejdsmiljøteamet i Region Hovedstadens Psykiatri, som er organiseret under HR-afdelingen i vores centrale administration.

Teamet udgør den faglige ekspertise på arbejdsmiljøområdet, og derfor vil du få en nøglerolle i at styrke arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi er 9 arbejdsmiljøkonsulenter og en sektionschef i teamet.

Dit ansvarsområde og dine opgaver Som arbejdsmiljøkonsulent skal du bidrage til arbejdet med at sikre høj sikkerhed og trivsel blandt medarbejderne, fremme et godt arbejdsmiljø og integrere arbejdsmiljø­tænkning i det daglige arbejde.

Du skal under­støtte arbejdsmiljøindsatser – både på organisatorisk og opera­tionelt niveau.

Det sker i samarbejde med ledelsen, arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalg.

Vores strategiske fokusområder i 2024 er sikkerhed og tryghed, høje følelsesmæssige krav samt stor arbejdsmængde og tidspres.

Helt konkret varetager du ølgende opgaver: Deltage i formulering af visioner og strategier for arbejdsmiljøarbejdet Region Hovedstadens Psykiatri.

Deltagelse i strategiske arbejdsmiljøprojekter på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri Understøtte ledelsen med at løse udfordringer i arbejdsmiljøet – herunder videreformidle seneste forskningsviden på området Sekretariatsbetjene virksomhedens MED-udvalg i tæt samarbejde med HR-chefen Koordinere arbejdet med trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger Koordinere tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet efter behov samt bidrage til opfølgende proces ved reaktioner fra Arbejdstilsynet Dine kompetencer og erfaring Du har solid viden om arbejdsmiljø og erfaring med arbejdsmiljørådgivning samt værktøjer og metoder til at sætte fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet.

Du er hjemme i teori og praksis i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Herudover forventer vi, at du: Har viden om og god til at formidle hvad der foregår forskningsmæssigt på arbejdsmiljøområdet Har gode analytiske evner og flair for at videreformidler essensen af data fra trivselsmålinger mv.

Har erfaring med at arbejde i en politisk drevet organisation.

Kender Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og arbejdsmiljølovgivningen.

Er strategisk tænkende og kan bevare overblikket.

Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation og kan facilitere møder og events.

Evner at indgå som sparringspartner på forskellige organisatoriske niveauer.

Har flair for relationsopbygning og kan skabe netværk.

Er en god kollega, som har lyst til at bidrage til og være en del af et team, hvor teamspirit, samarbejde og høj faglig kvalitet er kendetegnende for os.

Trives i en kultur, hvor videndeling og arbejdsfællesskab vægter højt, samtidig med at du også er i stand til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver.

Har en relevant akademisk uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse med videreuddannelse på master eller kandidatniveau.

Hvad kan vi tilbyde dig?Du får en spændende, udfordrende og ansvarsfuld stilling og en bred kontaktflade til medarbejdere og ledere i psykiatrien.

Arbejdsmiljøet i vores team er præget af en god holdånd, hvor faglige diskussioner og sparring, samarbejde og en uhøjtidelig omgangstone er omdrejningspunktet for vores arbejdsdag.

”Noget af det mest spændende ved arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent er, at man dels arbejder med arbejdsmiljøproblemstillinger, som de udspiller sig hos medarbejdere og ledere i deres hverdag, og dels arbejder med organisatorisk og strategisk arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med ledelsen og medarbejderudvalg.

Det er meningsfuldt og afvekslende, idet man kommer rundt i alle hjørner af arbejdsmiljøarbejdet” Allan, arbejdsmiljøkonsulent Vi forventer ikke, at du ved alt om psykiatrien på forhånd.

Derfor får du et skræddersyet introduktionsforløb til psykiatrien og til jobbet ud fra din erfaring og kompetencer.

Du får tilknyttet en mentor, der hjælper dig med at komme godt ind i rollen, og som præsenterer dig for organisationen og dine samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er en fast fuldtidsstilling.

Vi ønsker, at du starter den 1.

august 2024.

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst.

Spørgsmål og ansøgning Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Ulrik Gudiksen på tlf.

29 60 37 69.

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser via linket her på siden senest torsdag den 6.

juni 2024. Vi glæder os til at læse din ansøgning og forventer at holde samtaler torsdag den 13.

juni 2024. Du kan også læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Erfaren arbejdsmiljøkonsulent til at understøtte arbejdsmiljøarbejdet i region hovedstadens psykiatri

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

    Hurtig søgning:

    Beliggenhed

    Skriv by eller region

    Nøgleord


    Reklame