ReklameAttraktiv Stilling For Sygeplejerske På Endoskopisk Afsnit, Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospit

Denmark, Denmark, Hellerup
Udgivet 2024-05-27
Udløber 2024-06-27
ID #2170903843
Free
Attraktiv Stilling For Sygeplejerske På Endoskopisk Afsnit, Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospit
Denmark, Denmark, Hellerup,
Udgivet May 27, 2024

Beskrivelse

Vi søger en dygtig sygeplejerske til Endoskopisk afsnit pr.

01.08.24. Kort om Kirurgisk Afdeling Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er en afdeling, som favner både det gastrokirurgiske og det gastromedicinske speciale.

Kirurgisk Afdeling har aktiviteter både i Frederikssund og i Hillerød.

Vi er en afdeling, der målbevidst arbejder for at skabe de bedst mulige patientforløb på tværs af afdelingen.

Vi ønsker en høj standard, både i forhold til den sundhedsfaglige kvalitet og de pædagogiske og kommunikative aspekter i ethvert patientforløb.

Vi arbejder målrettet med en høj faglighed og med at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi har et ønske om at du som ansat oplever, at der bliver lyttet til dine forslag og behov.

Kort om Endoskopiafsnittet Vores patienter er hovedsaligt planlagt til undersøgelse i forbindelse med det Nationale Tarmkræft-Screeningsprogram og anden cancerudredning.

Derudover tilbyder vi undersøgelser til patienter med kroniske tarminflammatoriske lidelser og akutte undersøgelser til indlagte patienter.

En stor del af vores patienter får et Tryghedsopkald fra en sygeplejerske forud for undersøgelse, som sikrer sig at patienten er velforberedt til undersøgelsen.

Vi har specialuddannede sygeplejersker, som varetager NAPS (Nurse Administrated Propofol Sedation) eller assisterer i et dedikeret team til EUS- og ERCP- undersøgelser.

Desuden har vi koloskoperende sygeplejersker, som selvstændigt varetager undersøgelser af patienter fra tarmkræft screenings-programmet og indgår i superviseret oplæring af yngre læger.

Endoskopien på Nordsjællands Hospital har i alt 8 undersøgelsesstuer fordelt på to de matrikler i Hillerød og Frederikssund (torsdage og fredage).

Vores åbningstid er mandag til fredag i tidsrummet 8-16.

De to endoskopiafsnit fungerer som én samlet enhed, og bemandes af vores faste læger og sygeplejersker, hvoraf en gruppe arbejder på begge matrikler.

Som nyansat sygeplejerske bliver du del af et meget dedikeret team i tæt samarbejde med lægeteamet og med afsnitsledelsen.

Du får Et individuelt tilpasset introduktionsforløb med mentor og daglige vejledere, der tilknyttes dig og som du sparrer med fagligt og kollegialt.

Der vil være et målrettet fokus på, at du i løbet af 2 måneders introduktion, selvstændigt kan varetage 1-2 bestemte funktioner i endoskopien.

Engagerede kolleger med en god aldersspredning, en del med lang erfaring inden for specialet En åben og engageret omgangsform såvel mono- som tværfagligt En ledelse og kolleger, som i fællesskab arbejder for et godt arbejdsmiljø Vi vil kendes på Løbende fokus på faglig udvikling og optimering af vores arbejdsgange At kunne afstemme forventninger med patienten ud fra dennes erfaringer og individuelle behov Faglig og omsorgsfuld fokus i kommunikationen med patienten og pårørende Kollegialt fællesskab og høj professionalisme Tæt kontakt mellem ledelse og medarbejdere Vi ønsker os en kollega, der Har en positiv og imødekommende indstilling - også når arbejdsopgaverne er uforudsigelige Har gode samarbejds- og kommunikative evner og kan rumme forskelligheder Er fokuseret og kan arbejde resultatorienteret Forstår nødvendigheden af løbende forandringer og vil deltage aktivt og konstruktivt i vidensdeling og forandringsprocesser Har erfaring som sygeplejerske, evt.

fra endoskopi eller lignende, men ikke et krav Du kan her læse mere om afdelingen: Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Birgitte Sørensen på telefonnummer 48 29 59 28 Ansættelsesvilkår Stillingen er som udgangspunkt på 37 t/ugl.

men der er åbent for andre ønsker.

Vi indgår i Regionens strategi fælles om vagtarbejde.

Som nyansat tilknyttet et ambulant område, vil man komme til at arbejde hver 4.

weekend i et af afdelingens sengeafsnit.

Weekendvagter opstartes efter 3 måneders introduktion i Endoskopien, forudgået af nogle dages introduktion i sengeafsnittet.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Attraktiv stilling for sygeplejerske på endoskopisk afsnit, kirurgisk afdeling, nordsjællands hospital

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

    Hurtig søgning:

    Beliggenhed

    Skriv by eller region

    Nøgleord


    Reklame